Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0368.604.404 720.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0346.912.204 1.230.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
3 0369.132.204 800.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
4 0933.06.4953 1.220.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
5 0379.04.22.04 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
6 0901.654.404 1.650.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
7 0353.53.1618 1.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
8 0969.27.4404 1.300.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
9 0333.68.4953 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
10 0867.06.1618 1.120.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
11 097.662.49.53 1.810.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
12 0986.23.4404 1.190.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
13 0399.83.4404 1.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
14 096.889.49.53 1.904.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
15 098.197.16.18 2.420.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
16 0366.44.1618 1.050.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
17 0985.07.4404 1.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
18 0328.10.1618 1.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
19 0339.71.1618 1.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
20 0868.91.4953 1.400.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
21 0977.13.4404 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
22 0964.87.4404 1.300.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
23 0981.25.2204 1.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
24 0346.65.1618 1.380.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua