Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0899.00.11.02 5.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
2 0899.68.11.02 5.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
3 0899.69.11.02 2.500.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
4 0899.65.11.02 2.050.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
5 0899.67.11.02 2.050.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
6 0899.66.11.02 5.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
7 0815.17.16.18 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
8 0813.69.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
9 0823.68.1102 2.050.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
10 0812.77.4953 4.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
11 088.939.1102 3.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
12 0828.99.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
13 0825.16.16.18 2.500.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
14 0888.65.1102 2.500.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
15 0839.18.16.18 3.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
16 083339.1102 3.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
17 08.1987.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
18 0889.38.1102 2.500.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
19 08.1900.7749 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
20 0835.16.16.18 3.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
21 0855.18.16.18 3.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
22 082.678.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
23 0816.681.618 3.500.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
24 0888.12.16.18 3.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua