Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0369.132.204 800.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0368.604.404 720.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
3 0979.87.16.18 3.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
4 0985.39.4953 2.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
5 0392.86.4404 978.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
6 098.197.16.18 2.420.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
7 0857.37.1102 790.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
8 0814.73.1102 740.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
9 0832.86.1618 1.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
10 0858.74.1102 740.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
11 0847.51.1102 840.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
12 0848.87.1102 1.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
13 0814.84.1102 700.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
14 0848.00.4404 700.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
15 0832.94.7749 840.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
16 0827.35.1102 840.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
17 0854.47.1102 650.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
18 0853.44.1102 700.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
19 0849.76.1102 790.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
20 0837.60.1102 700.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
21 0852.93.1102 950.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
22 0858.40.1102 790.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
23 0825.49.1102 700.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
24 0815.45.1102 800.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua