Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 098.197.16.18 2.420.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0985.39.4953 2.370.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
3 0979.87.16.18 3.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
4 0919.441.102 3.900.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
5 0937.49.49.53 2.900.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
6 0908.474.404 2.100.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
7 0908.104.404 2.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
8 0933.79.16.18 2.900.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
9 0939.50.11.02 2.280.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
10 0789.66.11.02 2.760.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
11 0899.00.11.02 4.440.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
12 0939.70.11.02 2.570.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
13 0899.66.11.02 4.790.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
14 0899.69.11.02 2.360.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
15 0939.78.11.02 3.890.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
16 0932.85.11.02 2.590.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
17 0939.71.11.02 3.030.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
18 0907.95.11.02 2.690.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
19 0899.68.11.02 4.780.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
20 0836.18.16.18 3.500.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
21 0919.62.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
22 08.2222.1618 4.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
23 0913.67.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
24 0835.16.16.18 3.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua