Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 088.880.16.18 8.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
2 0783.4444.04 6.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
3 0786.4444.04 6.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
4 0899.68.11.02 5.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
5 0907.39.11.02 6.800.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
6 0888.7777.49 6.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
7 08.1991.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
8 082.678.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
9 0948.14.16.18 7.900.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
10 0945.53.4953 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
11 0919.62.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
12 081.365.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
13 0911.33.1102 10.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
14 0813.69.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
15 0919.66.16.18 6.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
16 0913.28.1618 6.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
17 0828.99.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
18 0913.67.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
19 0944.13.49.53 9.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
20 091.779.1102 6.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
21 0915.52.1102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
22 091.333.1618 9.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
23 0822.774953 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
24 0947.53.49.53 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua