Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0971.14.16.18 14.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0911.33.1102 10.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
3 08.1900.1102 20.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
4 082.666.1102 13.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
5 0945.13.49.53 16.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
6 0828.13.16.18 13.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
7 0828.13.16.18 14.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
8 0339.13.16.18 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
9 0377.13.49.53 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
10 0967.13.49.53 17.300.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
11 0865.13.49.53 10.800.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
12 0386.13.49.53 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
13 036.555.1102 12.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
14 0333.13.49.53 14.700.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
15 0326.13.49.53 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
16 0345.55.1102 12.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
17 033.799.1102 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
18 0336.13.49.53 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
19 0392.13.49.53 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
20 0963.49.49.53 10.300.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
21 035.999.1102 15.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
22 03.8338.1102 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
23 038.678.1102 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
24 0355.13.49.53 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua