Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0346.912.204 1.230.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0933.06.4953 1.220.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
3 0368.604.404 720.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
4 0379.04.22.04 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
5 0369.132.204 800.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
6 0901.654.404 1.650.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
7 0328.10.1618 1.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
8 0977.13.4404 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
9 0339.71.1618 1.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
10 0333.68.4953 1.700.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
11 0353.53.1618 1.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
12 0366.44.1618 1.050.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
13 0986.23.4404 1.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
14 0985.39.4953 2.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
15 0981.63.1618 2.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
16 0346.65.1618 1.680.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
17 0914.631.102 2.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
18 0832.861.618 1.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
19 0914.571.102 2.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
20 0913.951.102 5.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
21 0839.841.102 840.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
22 0918.751.102 2.600.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
23 0827.351.102 840.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
24 0919.441.102 4.000.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua