Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0346.912.204 1.230.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0368.604.404 720.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
3 0379.04.22.04 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
4 0369.132.204 800.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
5 0933.06.4953 1.220.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
6 0901.654.404 1.650.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
7 0987.85.4404 1.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
8 0986.23.4404 1.190.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
9 096.889.49.53 1.904.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
10 0339.71.1618 1.400.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
11 0346.65.1618 1.380.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
12 098.197.16.18 2.420.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
13 0969.27.4404 1.290.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
14 097.662.49.53 1.810.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
15 0985.39.4953 2.370.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
16 0981.25.2204 1.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
17 0867.06.1618 1.120.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
18 0328.10.1618 1.400.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
19 0333.68.4953 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
20 0868.91.4953 1.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
21 0985.07.4404 1.190.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
22 0353.53.1618 1.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
23 0977.13.4404 1.470.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
24 0964.87.4404 1.260.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua