Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0379.04.22.04 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0346.912.204 1.230.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
3 0368.604.404 720.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
4 0369.132.204 800.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
5 0969.27.4404 1.290.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
6 097.662.49.53 1.810.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
7 0339.71.1618 1.400.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
8 0981.63.1618 1.900.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
9 0366.44.1618 1.050.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
10 0964.87.4404 1.260.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
11 0986.23.4404 1.190.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
12 0399.83.4404 1.190.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
13 0981.25.2204 1.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
14 0979.87.16.18 3.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
15 098.197.16.18 2.420.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
16 0977.13.4404 1.470.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
17 0392.86.4404 978.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
18 0867.06.1618 1.120.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
19 0353.53.1618 1.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
20 0987.85.4404 1.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
21 0333.68.4953 1.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
22 0868.91.4953 1.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
23 0985.07.4404 1.190.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
24 0346.65.1618 1.380.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua