Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0901.654.404 1.600.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
2 0933.06.4953 1.050.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
3 0933.93.4953 3.850.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
4 0966.95.1102 8.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
5 0972.88.1102 18.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
6 0972.34.1102 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
7 0983.97.1102 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
8 0708.45.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
9 0704.01.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
10 0702.92.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
11 0705.88.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
12 0788.54.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
13 0704.71.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
14 0767.42.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
15 0787.73.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
16 0766.39.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
17 0702.15.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
18 0764.73.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
19 0764.56.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
20 0783.12.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
21 0764.764.953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
22 0703.444.953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
23 0764.87.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
24 0764.55.4953 849.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua