Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 02462.53.1102 910.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
2 02222.22.2204 30.000.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
3 02466.75.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
4 02462.97.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
5 024.66.844404 3.220.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
6 02466.74.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
7 02463.29.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
8 028.66.84.44.04 3.220.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
9 02466.88.1102 6.000.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
10 02466.84.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
11 028.22.14.16.18 3.220.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
12 024.6666.1102 12.000.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
13 02463.26.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
14 02462.94.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
15 02466.71.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
16 024.6668.1102 7.200.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
17 024.6666.1618 7.200.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua
18 02466.73.1618 840.000 Máy bàn Sim đặc biệt Đặt mua