Sim Đặc Biệt

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0966.95.1102 8.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
2 0972.34.1102 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
3 0983.97.1102 10.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
4 0972.88.1102 18.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
5 0973.11.22.04 700.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
6 03683.444.04 810.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
7 0971.14.16.18 14.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
8 0983.49.77.49 4.350.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
9 0966.47.1618 1.990.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
10 0339.13.16.18 8.740.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
11 0868.77.1618 1.990.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
12 0962.204.404 3.490.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
13 03.8663.1618 1.480.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
14 08.6226.1618 3.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
15 033.992.1618 1.490.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
16 0332.811618 1.480.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
17 0394.13.16.18 7.150.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
18 03.2629.1618 1.420.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
19 0862.88.1618 2.460.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
20 0329.66.4404 1.460.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
21 0369.26.1618 1.960.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
22 0336.99.1618 2.390.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
23 0337.66.1618 2.500.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
24 0399.31.1618 1.420.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua