Sim Đầu Số 059

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0598.1998.74 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
2 0598.1998.15 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
3 0598.1998.60 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
4 0598.1999.72 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
5 0598.1999.28 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
6 05.993.999.24 700.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
7 0598.1998.07 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
8 0598.1999.45 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
9 0598.1997.88 600.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
10 05.993.999.42 700.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
11 0598.1999.42 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
12 0598.1999.34 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
13 0598.1998.42 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
14 0598.1999.75 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
15 0598.1998.05 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
16 0598.1998.73 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
17 0598.1999.16 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
18 0598.1999.58 600.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
19 0598.1998.29 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
20 05.993.999.75 700.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
21 0598.1998.46 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
22 0598.1998.13 560.000 Gmobile Sim tự chọn Đặt mua
23 05.993.999.60 700.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua
24 05.993.999.16 700.000 Gmobile Sim tam hoa giữa Đặt mua