Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0898.87.0550 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 0708.31.9889 1.190.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 0862.56.0110 1.100.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
4 0862.41.3993 1.460.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
5 0867.16.2332 1.640.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
6 078.666.9449 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
7 0798.85.7887 1.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
8 089.886.9229 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 07.9779.5775 1.950.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
10 0797.37.3883 1.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 079.222.3553 1.050.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
12 078.333.8118 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
13 0783.22.5995 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
14 070.333.5885 1.900.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 078.666.5115 1.400.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
16 0703.11.7997 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 0354.47.4004 1.370.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
18 0867.37.7117 1.920.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
19 079.222.3003 1.300.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0862.47.5005 1.090.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
21 0335.04.4004 1.190.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
22 0868.72.1661 1.520.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
23 089.887.4334 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 0395.29.3223 1.030.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua