Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 07.6969.6226 2.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 078.345.6996 2.050.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 070.333.6226 2.300.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 0342.67.7337 2.530.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
5 07.6969.6776 2.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
6 0708.33.9669 2.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
7 078.666.9559 2.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
8 07.9779.3993 3.800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 0862.41.8558 2.300.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
10 078.333.8998 2.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 07.6969.9229 2.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
12 0867.95.5665 3.080.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
13 0789.92.9889 3.300.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
14 0792.33.9669 2.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 079.888.7997 3.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
16 078.345.6776 4.550.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 0355.64.4334 2.180.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
18 0789.92.9669 3.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
19 0868.47.3883 2.120.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
20 0798.18.8998 3.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
21 07.9779.1881 4.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
22 0867.38.2662 2.480.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
23 07.6868.5885 2.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 078.999.6556 2.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua