Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 07.9999.2882 5.800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 079.888.6996 5.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 079997.9669 5.800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 0889.66.6996 5.800.000 Vinaphone Sim gánh đảo Đặt mua
5 0813.68.9889 6.000.000 Vinaphone Sim gánh đảo Đặt mua
6 0919.13.9889 9.700.000 Vinaphone Sim gánh đảo Đặt mua
7 0386.339.889 8.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
8 07.7227.7997 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 07.8778.9559 10.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
10 0708.666.996 5.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 07.7227.7887 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
12 07.8778.9449 6.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
13 0975.333.553 5.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
14 07.7227.7667 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 07.8778.9229 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
16 09.7887.0770 5.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
17 03.5335.2332 5.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
18 0777.999.449 10.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
19 07.7227.7447 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0837.339.889 6.000.000 Vinaphone Sim gánh đảo Đặt mua
21 07.8778.9009 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
22 0973.337.887 5.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
23 0389.336.996 5.800.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
24 07.7227.7557 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua