Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 070.333.6446 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 0703.32.3223 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 0798.58.7997 850.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 0784.33.3553 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
5 0382.30.3773 1.080.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
6 0869.15.8448 860.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
7 078.333.7997 1.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
8 0898.87.0220 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 0339.74.1771 650.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
10 078.999.6776 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 089.887.4554 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
12 0797.17.8998 1.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
13 0867.04.1551 1.070.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
14 089.888.0110 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 0867.94.6776 1.130.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
16 0783.22.5885 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 0708.33.8998 1.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
18 0783.22.6556 1.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
19 0797.17.8558 950.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0334.67.7227 910.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
21 0866.10.9449 980.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
22 089.887.4884 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
23 0783.57.75.57 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 070.333.2552 1.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua