Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 079.777.5885 1.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 0868.90.7117 1.420.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
3 0764.22.6996 1.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 0783.22.6556 1.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
5 0327.19.0330 850.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
6 0792.66.6776 1.350.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
7 078.345.6996 2.050.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
8 078.357.7887 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 0784.58.5995 700.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
10 0798.58.6776 900.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 0867.36.9449 1.250.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
12 07.6969.6776 2.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
13 0867.16.2332 1.640.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
14 0862.99.6776 1.560.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
15 0329.300.440 700.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
16 078.333.6776 1.300.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 0783.53.5995 900.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
18 07.6969.6556 1.800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
19 0865.32.4004 760.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
20 0868.85.2332 800.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
21 078.666.1331 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
22 0797.33.3003 850.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
23 0765.88.5995 1.400.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 078.333.0990 1.150.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua