Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0789.92.9889 3.300.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 0869.53.6446 810.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
3 0784.11.1881 950.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 0867.72.4554 1.130.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
5 0375.02.7007 800.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
6 070.333.0990 1.150.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
7 0339.74.1771 650.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
8 0862.11.4664 1.150.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
9 079.777.3883 1.470.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
10 0347.11.3663 1.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
11 0329.09.6776 1.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
12 079.888.7997 3.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
13 089.888.0330 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
14 07.6969.9229 2.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 07.8989.6776 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
16 0784.11.1661 750.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 078.357.5995 900.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
18 0349.92.4774 570.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
19 070.333.2772 950.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 089.887.4004 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
21 0898.87.5665 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
22 079.444.1771 980.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
23 0347.84.4004 1.030.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
24 089.887.4554 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua