Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 079.888.7997 3.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 0792.66.6446 890.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 0326.74.6556 1.050.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
4 0898.87.1551 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
5 0862.544.774 1.180.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
6 078.666.1331 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
7 079.444.1881 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
8 0358.03.5115 730.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
9 0862.80.1771 970.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
10 0798.18.3993 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 0339.10.7887 720.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
12 078.333.1001 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
13 0784.33.3663 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
14 0783.53.6776 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 078.333.8448 1.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
16 089.887.3443 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 0867.84.4004 1.130.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
18 078.999.0770 1.150.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
19 0792.33.9889 1.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0865.16.4664 870.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
21 0784.58.5775 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
22 078.999.6006 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
23 0898.87.5445 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 0866.10.9449 980.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua