Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 089.887.4224 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 089.887.7337 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 079.345.2882 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 0348.25.5885 2.170.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
5 0798.18.8558 1.300.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
6 0867.37.7117 1.920.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
7 0355.64.4334 2.180.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
8 0764.52.6776 750.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 079.345.1881 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
10 0898.87.5225 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 078.345.6336 1.700.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
12 0797.39.3773 950.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
13 0865.19.5775 930.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
14 0383.85.8448 670.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
15 0326.29.1771 660.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
16 070.333.0550 950.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 079.222.1771 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
18 0368.77.4334 700.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
19 078.333.5225 1.150.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0898.87.0660 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
21 0862.96.1001 1.840.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
22 070.333.1661 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
23 078.333.8118 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 0898.87.0220 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua