Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0876.67.6776 877.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
2 0878.78.7887 879.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
3 0877.77.7007 878.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
4 0876.76.6776 877.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
5 0878.00.9889 2.830.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
6 0877.77.5885 7.500.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
7 0878.11.9229 2.890.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
8 0877.77.9669 7.500.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
9 0876.99.9889 7.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
10 0876.96.9669 8.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
11 0878.11.9669 3.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
12 0876.57.7997 3.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
13 0876.77.9889 6.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua
14 087.89.89.889 25.000.000 iTelecom Sim gánh đảo Đặt mua