Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0862.61.7887 1.180.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
2 089.887.8448 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 07.6969.6776 2.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 070.333.5665 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
5 0898.87.5445 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
6 0379.00.4884 690.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
7 078.666.2332 1.300.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
8 079.222.3443 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 0898.87.0550 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
10 070.333.0550 950.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 0898.87.1331 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
12 0383.85.8448 670.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
13 0704.45.9009 900.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
14 078.333.2772 1.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 0355.10.4554 740.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
16 07.0440.7997 1.050.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 0862.11.4664 1.150.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
18 079.222.0770 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
19 078.333.0880 1.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0354.75.5445 750.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
21 078.666.9559 2.100.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
22 0783.53.5775 900.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
23 0798.18.8998 3.250.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 0862.78.5225 1.840.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua