Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu

Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0798.68.1991 6.600.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 079997.9669 5.800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 079.888.6996 5.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
4 07.9999.2882 5.800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
5 0979.51.9669 5.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
6 0966.63.8998 10.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
7 0986.76.6776 10.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
8 0962.27.9889 8.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
9 0976.91.9889 10.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
10 0982.57.5775 10.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
11 0985.86.3993 10.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
12 0975.76.7667 10.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
13 07.07.07.3003 5.760.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
14 077777.0550 5.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
15 078.55.66.77.6 5.850.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
16 07.07.07.8118 7.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
17 07.7227.7997 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
18 07.7227.7557 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
19 07.7227.7447 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0708.666.996 5.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
21 0975.333.553 5.000.000 Viettel Sim gánh đảo Đặt mua
22 07.8778.9229 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
23 07.7227.7887 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
24 07.8778.9119 8.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua

Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu