Sim iTel

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0879.9559.28 620.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
2 0879.929.129 740.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
3 0877.170.017 950.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
4 0877.169.383 630.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
5 0877.18.18.96 690.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
6 0879.919.269 670.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
7 0877.18.2015 900.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
8 0879.897.586 630.000 iTelecom Sim lộc phát Đặt mua
9 0879.828.113 670.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
10 0877.195.882 620.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
11 0879.899.001 620.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
12 0879.826.882 690.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
13 0877.169.102 620.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
14 0879.899.005 620.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
15 0877.169.833 620.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
16 0877.135.136 1.680.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
17 0878.74.86.89 760.000 iTelecom Sim tự chọn Đặt mua
18 0878.71.2007 826.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
19 0878.24.08.18 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
20 0878.24.08.19 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
21 0878.24.05.17 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
22 0878.24.03.18 930.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
23 0878.24.02.19 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
24 0878.24.02.13 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua