Sim iTel

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0878.24.10.18 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
2 0878.24.02.14 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
3 0878.24.08.12 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
4 0878.24.07.19 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
5 0878.24.05.16 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
6 0878.24.04.19 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
7 0878.24.07.14 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
8 0878.24.03.13 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
9 0878.24.04.18 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
10 0878.24.03.14 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
11 0878.24.08.11 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
12 0878.24.07.18 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
13 0878.239.979 2.000.000 iTelecom Sim thần tài Đặt mua
14 0878.24.02.13 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
15 0878.24.03.11 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
16 0878.24.07.11 930.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
17 0878.24.06.11 940.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
18 0878.24.05.14 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
19 0878.24.04.16 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
20 0878.24.03.17 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
21 0878.24.07.17 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
22 0878.24.10.16 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
23 0878.24.10.12 960.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua
24 0878.24.01.12 910.000 iTelecom Sim năm sinh Đặt mua