Sim Kép 2

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 07.69.69.6611 1.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
2 0798.18.4488 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
3 0767.80.6677 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
4 097.123.6600 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
5 0789.92.5588 1.200.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
6 07.6969.6633 1.800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
7 078.345.2299 1.700.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
8 097.115.6655 4.500.000 Viettel Sim kép Đặt mua
9 0703.86.9922 850.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
10 078.368.6677 1.200.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
11 07.9779.8877 1.700.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
12 0797.37.8877 1.400.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
13 0798.58.3355 1.100.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
14 0798.18.2277 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
15 09.8787.4411 3.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
16 09.6161.2200 3.800.000 Viettel Sim kép Đặt mua
17 07.9779.4455 1.300.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
18 0898.87.6600 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
19 0789.91.2255 950.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
20 0708.64.3377 700.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
21 0898.87.2200 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
22 0764.22.0022 3.200.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
23 0708.69.1177 850.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
24 0789.91.3355 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua