Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0358.666666 899.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
2 0367.555555 430.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
3 0366.888888 3.566.350.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
4 0337.666666 575.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
5 0354.222.222 315.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
6 0354.666666 560.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
7 0399.777777 665.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
8 0377.999999 1.690.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
9 0345.999.999 5.040.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
10 0377.222222 366.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
11 0362.555555 509.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
12 0392.999999 1.800.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
13 0374.666666 527.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
14 0345.666666 1.530.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
15 0394.333333 350.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
16 0385.777777 419.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
17 0353.666666 575.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
18 0342.999999 830.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
19 0352.333.333 424.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
20 0328.777777 446.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
21 0367.111111 251.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
22 0335.666666 1.040.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
23 0338.222.222 389.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
24 0326.777777 395.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua