Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0367.555555 430.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
2 0358.666666 899.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
3 0362.555555 536.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
4 0399.222222 399.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
5 0382.777777 450.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
6 0358.333.333 445.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
7 0399.333333 596.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
8 0352.333.333 423.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
9 0385.777777 383.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
10 0399.777777 635.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
11 0354.222.222 314.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
12 0399.000000 281.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
13 0385.222.222 367.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
14 0338.222.222 388.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
15 0384.555.555 446.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
16 0366.888888 3.566.350.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
17 0388.222222 439.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
18 0345.666666 1.530.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
19 0335.666666 1.000.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
20 0395.999999 1.910.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
21 0367.111111 255.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
22 0382.555.555 600.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
23 0398.333333 369.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
24 0355.222222 398.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua