Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0345.666666 1.530.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
2 0399.000000 281.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
3 0366.888888 3.566.350.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
4 0395.999999 1.910.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
5 0367.111111 255.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
6 0382.555.555 600.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
7 0399.777777 635.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
8 0354.222.222 314.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
9 0335.666666 1.000.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
10 0384.555.555 446.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
11 0338.222.222 388.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
12 0385.222.222 367.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
13 0399.333333 596.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
14 0398.333333 369.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
15 0352.333.333 423.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
16 0358.333.333 445.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua