Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0356.000000 200.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
2 0359.000000 200.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
3 0336.000000 220.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
4 0367.111111 255.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
5 0399.000000 281.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
6 0354.222.222 314.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
7 0348.333333 349.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
8 0394.333333 350.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
9 0377.222222 366.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
10 0385.222.222 367.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
11 0398.333333 369.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
12 0367.333333 374.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
13 0385.777777 383.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
14 0338.222.222 388.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
15 0355.222222 398.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
16 0399.222222 399.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
17 0352.333.333 423.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
18 0367.555555 430.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
19 0388.222222 439.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
20 0358.333.333 445.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
21 0384.555.555 446.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
22 0382.777777 450.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
23 0362.555555 536.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
24 0399.333333 596.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua