Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0936.999999 7.900.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
2 0937.666666 2.688.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
3 0905.333333 1.500.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
4 0938.111111 999.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
5 0936.777777 2.222.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
6 0762.444444 187.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
7 0905.111111 1.000.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
8 0933.444444 941.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
9 0939.333333 2.900.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
10 0707.444444 713.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
11 0789.444444 434.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
12 0933.999999 8.460.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
13 0904.555555 1.650.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
14 09.35777777 1.900.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua
15 0772.444444 166.000.000 Mobifone Sim lục quý Đặt mua