Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0588.444444 296.450.000 Vietnamobile Sim lục quý Đặt mua
2 0966.333333 1.950.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
3 0342.999999 900.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
4 0359.000000 200.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
5 0866.999999 4.490.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
6 0336.000000 220.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
7 0356.000000 200.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
8 0367.333333 374.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
9 0377.222222 366.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
10 0847.888888 900.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua
11 0394.333333 350.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
12 0814.888888 900.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua
13 0357.888888 950.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
14 0374.888888 710.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
15 0372.888888 900.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
16 0377.888888 1.350.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
17 0348.333333 349.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
18 0342.888888 710.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
19 0375.888888 892.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
20 0364.999999 750.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
21 0374.999999 750.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
22 0886.222.222 760.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua
23 0888.777777 2.270.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua
24 0367.111111 255.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua