Sim Lục Quý

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 02439.111.111 60.000.000 Máy bàn Sim lục quý Đặt mua
2 0568.444444 245.000.000 Vietnamobile Sim lục quý Đặt mua
3 0367.111111 255.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
4 0832.444444 272.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua
5 0399.000000 299.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
6 0354.222.222 315.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
7 0588.444444 329.000.000 Vietnamobile Sim lục quý Đặt mua
8 0837.111111 330.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua
9 0585.000.000 350.000.000 Vietnamobile Sim lục quý Đặt mua
10 0385.222.222 367.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
11 0338.222.222 388.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
12 0385.777777 392.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
13 0398.333333 399.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
14 0399.222222 399.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
15 0523.777777 412.000.000 Vietnamobile Sim lục quý Đặt mua
16 0598.666666 420.000.000 Gmobile Sim lục quý Đặt mua
17 0352.333.333 424.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
18 0819.111111 430.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua
19 0367.555555 430.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
20 0358.333.333 446.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
21 0384.555.555 446.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
22 0382.777777 450.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
23 0865.222.222 467.000.000 Viettel Sim lục quý Đặt mua
24 0825.222.222 480.000.000 Vinaphone Sim lục quý Đặt mua