Sim Năm Sinh 1980

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 035.275.1980 1.750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 037.606.1980 1.300.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 039.792.1980 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0358.79.1980 1.330.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0326.24.1980 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0368.20.1980 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0376.13.1980 770.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
8 0335.811980 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0328.921980 950.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
10 037.5.06.1980 1.560.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 038.29.4.1980 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
12 034.309.1980 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
13 0386.71.1980 1.140.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
14 037.27.3.1980 2.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
15 036.792.1980 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
16 037.293.1980 2.500.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
17 037.595.1980 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 0346.65.1980 770.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 035.203.1980 1.860.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
20 0379.73.1980 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
21 033.4.03.1980 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 0364.89.1980 840.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 0359.57.1980 900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
24 0354.02.1980 750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
Chat Zalo