Sim Ngũ Quý 0 Giữa

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0786.000003 7.200.000 Mobifone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
2 0792.000004 6.000.000 Mobifone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
3 0898.000002 6.900.000 Mobifone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
4 0898.000003 6.600.000 Mobifone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
5 0859.000007 7.900.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
6 0888.00000.6 25.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
7 0818.000004 12.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
8 08.34.000002 3.700.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
9 0395.000003 13.000.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
10 03.66.000006 26.000.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
11 0358.000007 15.500.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
12 0397.000006 15.900.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
13 0374.000005 9.900.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
14 0376.000004 13.000.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
15 0382.000003 11.600.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
16 0398.000004 15.500.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
17 0364.000003 9.460.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
18 0339.000006 12.100.000 Viettel Sim ngũ quý giữa Đặt mua
19 0777.000003 12.350.000 Mobifone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
20 0847.00000.6 5.800.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
21 0848.00000.5 5.800.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
22 0847.00000.3 5.800.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
23 0857.00000.2 4.990.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
24 0854.00000.2 5.800.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua