Sim Ông Địa

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 078.999.333.8 3.900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
2 078.333.777.8 4.900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
3 0336.166.638 3.180.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
4 0395.53.8338 3.530.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
5 078.333.8778 2.300.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
6 079.777.333.8 3.800.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
7 0867.14.8338 2.150.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
8 0966.990.838 2.800.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
9 0966.266.078 2.430.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
10 0968.16.11.38 2.500.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
11 0987.379.638 2.000.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
12 0966.776.078 2.420.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
13 0981.292.778 2.500.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
14 0972.557.838 2.420.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
15 0975.338.378 2.830.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
16 0962.858.138 2.220.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
17 0962.613.078 2.000.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
18 0978.668.238 2.120.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
19 0963.928.078 2.420.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
20 0965.108.138 2.420.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
21 0966.232.938 2.500.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
22 0973.799.078 2.120.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
23 0986.621.138 2.420.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
24 0985.179.138 3.470.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua