Sim Ông Địa

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 070.333.777.8 5.800.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
2 0798.85.8778 1.000.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
3 0379.90.1838 650.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
4 0385.478.278 1.670.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
5 0798.18.8778 1.200.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
6 078.333.8778 2.300.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
7 0326.380.438 450.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
8 0394.765.878 810.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
9 070322.777.8 850.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
10 0364.271.578 530.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
11 070.888.333.8 12.700.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
12 0783.22.8778 1.150.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
13 0395.31.2878 440.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
14 0797.17.8778 1.050.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
15 0867.14.8338 2.150.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
16 0329.8228.78 960.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
17 0798.18.8338 1.500.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
18 0972.094.938 820.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
19 0336.251.838 670.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
20 0373.610.838 900.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
21 0327.32.6878 1.050.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
22 0346.580.838 1.610.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
23 0373.415.878 880.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
24 0333.6.777.38 1.760.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua