Sim Ông Địa

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 078.999.333.8 3.900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
2 0798.18.8338 1.500.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
3 0961.339.438 1.520.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
4 0327.32.6878 1.050.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
5 070322.777.8 850.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
6 0335.896.638 1.080.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
7 0964.758.178 1.010.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
8 0395.31.2878 440.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
9 070.888.333.8 12.700.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
10 078.333.777.8 4.900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
11 0783.22.8778 1.150.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
12 079.777.333.8 3.800.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
13 0326.380.438 450.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
14 0379.90.1838 650.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
15 0342.238.038 840.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
16 0395.53.8338 3.530.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
17 0797.17.8778 1.050.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
18 0326.692.038 800.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
19 070.333.777.8 5.800.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
20 0385.478.278 1.670.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
21 0394.765.878 810.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
22 0346.580.838 1.610.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
23 0377.423.278 760.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
24 0798.85.8778 1.000.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua