Sim Ông Địa

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 078.333.777.8 4.900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
2 070.888.333.8 12.700.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
3 0342.350.878 730.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
4 0395.31.2878 440.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
5 0336.251.838 670.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
6 070322.777.8 850.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
7 0327.32.6878 1.050.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
8 078.999.333.8 3.900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
9 0385.478.278 1.670.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
10 070.333.777.8 5.800.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
11 0326.692.038 800.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
12 0346.580.838 1.610.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
13 0797.17.8778 1.050.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
14 0333.6.777.38 1.760.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
15 0394.765.878 810.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
16 0364.271.578 530.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
17 0792.55.8778 900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
18 0862.94.8778 1.070.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
19 0395.53.8338 3.530.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
20 0965.412.738 930.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
21 0867.14.8338 2.150.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
22 0342.238.038 840.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
23 0961.339.438 1.520.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
24 0783.22.8778 1.150.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua