Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0933.06.4953 1.050.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
2 0933.93.4953 3.850.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
3 085.77777.49 4.050.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
4 078.555.4078 4.500.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
5 0819.71.77.49 1.180.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
6 0888.47.49.53 1.830.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
7 07722.777.49 980.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
8 0764.47.4078 980.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
9 0817.747.749 1.100.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
10 0888.52.4078 2.050.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
11 0836.7777.49 980.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
12 0916.37.4078 980.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
13 082.999.4078 3.490.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
14 0819.7777.49 980.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
15 09.1983.4078 6.490.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
16 0856.7777.49 980.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
17 0355.22.4078 2.500.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
18 0353.12.4078 1.600.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
19 033.898.4078 2.050.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
20 0983.49.77.49 5.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
21 0966.33.4078 9.000.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
22 0988.49.77.49 5.000.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
23 0857.52.4078 1.175.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
24 0838.31.4078 770.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua