Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0379.473.374 950.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0357.846.648 1.200.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0327.107.701 850.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0397.208.802 1.230.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0344.279.972 850.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0326.137.731 470.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0334.128.821 790.000 Viettel Sim đối Đặt mua
8 0364.726.627 680.000 Viettel Sim đối Đặt mua
9 0376.075.570 1.150.000 Viettel Sim đối Đặt mua
10 0354.407.704 790.000 Viettel Sim đối Đặt mua
11 0359.751.157 1.260.000 Viettel Sim đối Đặt mua
12 0356.813.318 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0352.257.752 1.270.000 Viettel Sim đối Đặt mua
14 0362.390.093 1.390.000 Viettel Sim đối Đặt mua
15 0332.296.692 1.390.000 Viettel Sim đối Đặt mua
16 0399.780.087 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
17 0397.234.432 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
18 0395.097.790 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
19 0352.913.319 1.390.000 Viettel Sim đối Đặt mua
20 0377.721.127 1.370.000 Viettel Sim đối Đặt mua
21 0365.958.859 1.600.000 Viettel Sim đối Đặt mua
22 0365.781.187 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
23 0379.453.354 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
24 0356.795.597 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua