Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0769.600.006 6.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
2 07.92.033330 3.500.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
3 0777.064.460 910.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
4 0787.746.647 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
5 0794.844.448 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
6 0708.894.498 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
7 0776.788.887 6.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
8 0777.158.851 1.180.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
9 0707.356.653 1.680.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
10 0784.650.056 1.680.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
11 0779.605.506 1.180.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
12 0773.455.554 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
13 0795.044.440 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
14 0767.469.964 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
15 0763.766.667 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
16 0707.307.703 1.980.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
17 0767.097.790 1.680.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
18 0779.601.106 1.100.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
19 0779.748.847 1.100.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
20 0772.739.937 1.180.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
21 07.64.099990 3.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
22 0704.411.114 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
23 0793.533.335 6.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
24 0703.534.435 1.330.000 Mobifone Sim đối Đặt mua