Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0987.940.049 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0963.607.706 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0963.098.890 2.420.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0983.089.980 2.220.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0961.430.034 1.590.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0985.712.217 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0966.726.627 1.890.000 Viettel Sim đối Đặt mua
8 0968.473.374 1.190.000 Viettel Sim đối Đặt mua
9 0982.917.719 1.380.000 Viettel Sim đối Đặt mua
10 0987.573.375 2.420.000 Viettel Sim đối Đặt mua
11 0971.371.173 1.470.000 Viettel Sim đối Đặt mua
12 0975.016.610 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0915.299992 46.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
14 0988.599995 83.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
15 0982.088880 48.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
16 0906.922229 48.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
17 0933.899998 145.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
18 0941.988889 58.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
19 0944.376.673 1.500.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
20 0944.148.841 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
21 0949.596.695 1.500.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
22 0916.437.734 950.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
23 0944.217.712 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
24 0945.218.812 1.500.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua