Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0379.473.374 950.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0354.407.704 790.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0334.128.821 790.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0344.279.972 850.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0364.726.627 680.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0327.107.701 850.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0856.769.967 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
8 0844.137.731 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
9 0854.753.357 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
10 0852.918.819 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
11 0835.146.641 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
12 0834.269.962 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
13 0817.347.743 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
14 0849.259.952 840.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
15 0828.230.032 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
16 0944.148.841 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
17 0843.078.870 840.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
18 0836.651.156 800.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
19 0816.246.642 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
20 0857.580.085 840.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
21 0815.894.498 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
22 0823.548.845 790.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
23 0847.613.316 800.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
24 0833.401.104 840.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua