Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0987.940.049 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0376.075.570 1.150.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0357.846.648 1.200.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0397.208.802 1.230.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0362.390.093 1.390.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0975.016.610 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0397.234.432 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
8 0332.296.692 1.390.000 Viettel Sim đối Đặt mua
9 0961.430.034 1.590.000 Viettel Sim đối Đặt mua
10 0869.980.089 1.350.000 Viettel Sim đối Đặt mua
11 0968.473.374 1.190.000 Viettel Sim đối Đặt mua
12 0966.726.627 1.890.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0963.607.706 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
14 0985.712.217 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
15 0865.820.028 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
16 0982.917.719 1.380.000 Viettel Sim đối Đặt mua
17 0352.257.752 1.270.000 Viettel Sim đối Đặt mua
18 0971.371.173 1.470.000 Viettel Sim đối Đặt mua
19 0365.958.859 1.600.000 Viettel Sim đối Đặt mua
20 0365.781.187 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
21 0395.097.790 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
22 0399.780.087 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
23 0356.813.318 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
24 0359.751.157 1.260.000 Viettel Sim đối Đặt mua