Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0963.098.890 2.420.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0987.573.375 2.420.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0983.089.980 2.220.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0949.967.769 3.100.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
5 0707.893.398 2.600.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
6 0794.844.448 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
7 0708.897.798 2.600.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
8 0785.199.991 5.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
9 0762.055.550 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
10 07.68.755557 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
11 0773.455.554 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
12 0363.567.765 2.280.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0704.411.114 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
14 0768.744.447 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
15 0932.615.516 2.500.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
16 0763.766.667 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
17 0778.055.550 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
18 0797.244.442 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
19 0763.522.225 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
20 07.92.033330 3.500.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
21 0764.177.771 4.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
22 0765.377.773 5.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
23 0763.544.445 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
24 0795.044.440 3.300.000 Mobifone Sim đối Đặt mua