Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0769.188.881 10.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
2 0837.955.559 13.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
3 0775.733.337 10.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
4 0785.955.559 13.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
5 0779.733.337 10.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
6 0783.699996 12.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
7 0792.988889 18.800.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
8 0799.788887 12.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
9 0786.922229 11.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
10 0776.599995 11.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
11 0795.955559 19.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
12 0788.755557 10.800.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
13 07888.22228 18.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
14 0766.822228 12.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
15 0788.922229 12.700.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
16 0768.822228 15.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
17 0899.077770 10.000.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
18 0889.088880 12.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
19 0917.719.917 15.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
20 0969.244.442 15.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
21 0901.233.332 19.700.000 Mobifone Sim đối Đặt mua
22 0985.244.442 12.700.000 Viettel Sim đối Đặt mua
23 085.66.9999.6 11.100.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua
24 0828.955.559 13.000.000 Vinaphone Sim đối Đặt mua