Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0379.473.374 550.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0354.407.704 550.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0376.075.570 550.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0357.846.648 550.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0962.761.167 1.880.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0963.028.820 1.810.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0982.088880 48.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
8 0988.599995 83.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
9 0969.244.442 15.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
10 0972.278.872 4.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
11 0971.255.552 30.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
12 0985.244.442 13.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0339.266662 34.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
14 0329.188881 42.900.000 Viettel Sim đối Đặt mua
15 0373.944449 27.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
16 0345.299992 42.900.000 Viettel Sim đối Đặt mua
17 0327.955559 62.700.000 Viettel Sim đối Đặt mua
18 0329.266662 34.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
19 0332.622226 34.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
20 0329.533335 17.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
21 0328.233332 17.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
22 0339.611116 34.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
23 0333.197.791 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
24 0332.099990 34.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
Chat Zalo