Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0379.473.374 950.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0334.128.821 790.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0397.208.802 1.230.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0327.107.701 850.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0357.846.648 1.200.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0376.075.570 1.150.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0354.407.704 790.000 Viettel Sim đối Đặt mua
8 0344.279.972 850.000 Viettel Sim đối Đặt mua
9 0364.726.627 680.000 Viettel Sim đối Đặt mua
10 0326.137.731 470.000 Viettel Sim đối Đặt mua
11 0987.940.049 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
12 0961.430.034 1.700.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0869.980.089 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
14 0356.813.318 1.330.000 Viettel Sim đối Đặt mua
15 0352.257.752 1.270.000 Viettel Sim đối Đặt mua
16 0365.958.859 1.700.000 Viettel Sim đối Đặt mua
17 0966.726.627 1.890.000 Viettel Sim đối Đặt mua
18 0963.098.890 2.420.000 Viettel Sim đối Đặt mua
19 0963.607.706 1.500.000 Viettel Sim đối Đặt mua
20 0397.234.432 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua
21 0985.712.217 1.300.000 Viettel Sim đối Đặt mua
22 0968.473.374 1.190.000 Viettel Sim đối Đặt mua
23 0377.721.127 1.370.000 Viettel Sim đối Đặt mua
24 0362.390.093 1.400.000 Viettel Sim đối Đặt mua